Mijn favorieten

Hypotheken

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT


Introductie
U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

Kerngegevens
De kerngegevens van ons kantoor treft u aan in de bijlage bij dit document. In deze bijlage, dienstenwijzer genaamd, treft u informatie aan over onder meer de adresgegevens, onze klachtenregeling en het registratienummer waaronder wij staan in geschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Onze gebruikelijke dienstverlening Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. In het algemeen zijn wij onze klanten op het gebied van verzekeringen en kredieten als volgt van dienst.
 • Wij inventariseren de wensen en mogelijkheden van onze klant;
 • Wij adviseren over mogelijke oplossingen waarlangs de klant deze wens kan realiseren. Hierbij baseren wij ons advies op onze kennis van de producten van een aantal financiële instellingen waarmee wij regelmatig samenwerken. Wij zijn vrij in onze advisering. Met geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij zijn wij een verplichting aangegaan om specifiek de producten van die instelling te adviseren of bemiddelen;
 • Wij verzorgen de contacten tussen de klant en de financiële instelling waarbij deze overweegt een financieel product te kopen.
 • Wij begeleiden de klant na aanschaf van het door hem gewenste financiële product. Deze begeleiding bestaat uit het beantwoorden van algemene vragen over het betreffende product. Ook staan wij onze klanten bij wanneer zij veranderingen willen aanbrengen in dit product. Bij verzekeringen kan het gebeuren dat u een beroep moet doen op de verzekering. Bij voorbeeld in geval van overlijden. Ook in die situaties proberen wij onze klanten zo goed mogelijk bij te staan in de contacten met de betreffende financiële instelling.

Hoe worden wij beloond?
Als kantoor maken wij kosten. Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding van de kosten die wij van financiële instellingen ontvangen waar u met onze begeleiding een financieel product aanschaft. Deze wijze van vergoeding noemen wij 'provisie'. De financiële instelling zal deze kosten bijna altijd verwerken in de prijs van het financiële product. Het is ook mogelijk dat wij met u afspreken dat u onze kosten rechtstreeks betaalt. Deze wijze van vergoeding noemen wij 'declaratie'. In de meeste gevallen zal het tot gevolg hebben dat de prijs van het financiële product dat u aanschaft lager wordt. Bijvoorbeeld doordat de premie of rente lager wordt. Ook combinaties van deze vergoedingen zijn binnen ons kantoor mogelijk. Aan het begin van onze werkzaamheden zullen wij u, indien u dat wenst, adviseren welk beloningssysteem voor uw situatie passend is.

U ziet exact wat onze kosten zijn
Of wij nu door de financiële instelling beloond worden of door u rechtstreeks, in beide gevallen ziet u exact wat onze beloning is voordat u definitief besluit een financieel product via onze bemiddeling aan te schaffen. Dit inzicht kunnen wij echter pas geven wanneer wij exact weten welk product u uiteindelijk gaat aanschaffen.

Vragen?
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. Heeft u nog vragen? Stel ze ons gerust.
 

DIENSTENWIJZER


Informatie over onze dienstverlening
Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres
Onze gegevens luiden:
Bob Oudshoorn Hypotheken b.v.
Bezoekadres:
Sint Jorissteeg 4
2311 JA Leiden
Postadres:
Postbus 1014
2304BA Leiden
Telefoon : 071-5132443 
Fax : 071-5143044
E-mail : info@boboudshoorn.nl
Internet :www.boboudshoorn.nl

Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12018278 voor vragen kunt u terecht bij het meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer 0900- 5400540 (5 ct/min.)

Aard van dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:
 • Schadeverzekeringen
 • Levensverzekeringen
 • Consumptief krediet
 • Betalen en sparen
 • Banksparen
 • Beleggen
 • In onze advisering betrekken wij alleen na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door ons kantoor, in voorkomende situaties de mogelijkheid van Spaarrekening Eigen Woning, Beleggingsrecht Eigen Woning, Lijfrentespaarrekening, Lijfrentebeleggingsrecht.

Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. 
Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden 
tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon : 0900-3552248 (10 ct/min.)
E-mail : info@kifid.nl
Internet : www.kifid.nl

Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeraars, banken of hypotheekverstrekkers.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze van beloning
De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.

Maatschappijen:
ACHMEA ERASMUS 
AEGON EUROPEESCHE MONUTA
ALLIANZ FALCON LEVEN N.V. MOVIR
Amlin (FCI) FLORIUS NATIONALE BORG
ASR VERZEKERINGEN GENERALI NATIONALE NEDERLANDEN
ASR ZIEKTEKOSTEN GOUDSE VERZEKERINGEN 
AVERO HIENFELD O.O.M.
CARDIF HIPPO ZORG B.V. ONVZ
CREDIVANCE INTERPOLIS REAAL
DAS RECHTSBIJSTAND KLAP RIALTO
DBV LEVEN KLAVERBLAD 
DE AMERSFOORTSE LEGAL & GENERAL UNIGARANT
DELTA LLOYD LEVEN LONDON WESTLAND UTRECHT
DELTA LLOYD SCHADE MAETIS ARBO ZEVENWOUDEN
DELTA LLOYD ZORG MARSH ZWITSER LEVEN